Cannabidiol (CBD): Bijwerkingen, Interacties en Contra-Indicaties

Cannabidiol (CBD): Bijwerkingen, Interacties en Contra-Indicaties
Cannabidiol (CBD): Bijwerkingen, Interacties en Contra-Indicaties

CBD is een heel veilig molecuul en kan vrijwel door iedereen gebruikt worden. Toch is het verstandig om goed voorgelicht te zijn over de mogelijke interactie en contra-indicatie die CBD kan hebben met uw medicijnen.

Cannabidiol wordt door hetzelfde systeem van enzymen verwerkt als veel reguliere medicijnen, namelijk Cytochrome P450. Wanneer het P450 enzym meer dan één medicijn tegelijk moet verwerken kan het metabolisme versnellen, vertragen of zelfs helemaal geen effect meer hebben. Dit betekend dat een stof sterker of zwakker kan worden, en dat kan toxiciteit met zich meebrengen.

Cannabidiol (CBD) heeft een bekende contra-indicatie met medicijnen voor de bloeddruk

Het cytochroom P450 enzymsysteem (ook wel afgekort als CYP, P450 of CYP450) is een verzameling van 57 enzymen. Daarvan zijn er 15 belangrijk bij de afbraak van verschillende (lichaamsvreemde) stoffen zoals medicijnen en toxinen, maar ook bij natuurlijke stoffen zoals THC en andere cannabinoïden. Deze enzymen zijn niet alleen belangrijk bij het metabolisme van geneesmiddelen, natuurlijke stoffen en andere lichaamsvreemde stoffen. Maar spelen ook een rol in fysiologische processen zoals de oxidatie van vetzuren.

Sommige natuurlijke stoffen kunnen de activiteit van een CYP-enzym remmen, waardoor de plasmaspiegels van geneesmiddelen – of andere natuurlijke stoffen die via dit enzym gemetaboliseerd worden – stijgen.

De capaciteit van het P450 enzymsysteem verschilt per persoon. Dit leidt ertoe dat niet iedereen op een bepaalde dosis van een geneesmiddel of natuurlijke stof hetzelfde reageert. Het tempo waarin een geneesmiddel of natuurlijke stof uit het lichaam wordt uitgescheiden is immers bepalend voor de serumconcentratie die ontstaat in het lichaam, hetgeen weer van invloed kan zijn op het effect.

CBD kan afbraak medicijnen remmen

CBD kan de P450 enzymen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van bepaalde geneesmiddelen remmen. Door het remmen van deze enzymen wordt de medicatie minder goed afgebroken en kan de concentratie van het betreffende geneesmiddel in het bloed verhogen. Dit kan onder gecontroleerde omstandigheden een voordeel zijn, want je hebt dan minder nodig voor dezelfde werkzaamheid. Echter kan het onder niet-gecontroleerde omstandigheden gevaarlijk zijn omdat het ervoor kan zorgen dat de concentratie van het geneesmiddel in het bloed te hoog wordt en daardoor de kans op bijwerkingen vergroot.

Als u informatie wenst over het gebruik van CBD met uw specifieke medicijnen kunt u ons altijd om advies vragen.