Keurmerken Informatie over keurmerken op producten

Smeets & Graas heeft een toenemend aantal gecertificeerde producten in het assortiment: biologische producten (landbouw, veeteelt), producten gemaakt van grondstoffen afkomstig uit duurzame visserij, gekwalificeerd zuivere producten en producten afkomstig van ondernemingen met een duurzame bedrijfsvoering.

• Biologische producten
• Duurzame visserij / visvangst
• Overige keurmerken

Biologische producten

BIO
BIO EU
ECOCERT
EKO KEURMERK
CCOF KEURMERK
JAS
NATURLAND
QAI
USDA
OCIA

bovenkant pagina

Duurzame visserij / visvangst

ATC
CCAMLR
FRIEND OF THE SEA
IFFO

bovenkant pagina

Overige keurmerken (kwaliteit, zuiverheid, duurzame bedrijfsvoering)

ECO Control
EMAS
IFOS
NATURAL COSMETICS
SCSE
NON GMO PROJECT

bovenkant pagina

BIO

BIO
Het BIO keurmerk staat sinds 2001 voor producten die afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Om het keurmerk voor biologisch landbouw te mogen voeren, moeten ingrediënten van agrarische oorsprong voor minstens 95 procent biologisch geteeld zijn. De biologische landbouw is speciaal ontworpen voor duurzaamheid. Het ontziet waar mogelijk het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en heeft veel positieve effecten op het milieu. Deze landbouw wordt gekenmerkt door duidelijke wetgeving en transparante productieprocessen. Daarnaast draagt het bij aan het onderhoud en de instandhouding van het cultuurlandschap en de stabiliteit van de plattelandseconomie.

Producenten, verwerkers, handelaren en importeurs mogen dit logo plaatsen op etiketten, indien hun producten voldoen aan de relevante eisen van de EU-wetgeving inzake biologische landbouw. Deze EU-brede wetgeving (zie ook BIO EU) garandeert uniforme normen voor biologische landbouw. Het biologische label staat garant voor biologische productie en dierenwelzijn.

Basisprincipes van de biologische landbouw zijn:

- een gesloten voedselkringloop;
- het handhaven en verhogen van de vruchtbaarheid van de bodem;
- een humane / respectvolle behandeling van dieren (dierenwelzijn).

De volgende maatregelen worden daarbij (o.a.) benadrukt:

- geen toepassing van genetische manipulatie;
- geen gewasbeschermingsmiddelen met synthetische chemische stoffen;
- geen gebruik van gemakkelijk oplosbare minerale meststoffen;
- toepassing van organisch gebonden stikstof voornamelijk in de vorm van mest of compost;
- onderhoud van de vruchtbaarheid van de bodem door middel van humus;
- gevarieerd bodemgebruik met veel vruchtwisseling en tussenbouw;
- geen gebruik van synthetische chemische groeiregulatoren of hormonen;
- voederen van dieren met zoveel mogelijk biologische diervoeding;
- spaarzaam gebruik van antibiotica;
- geen bestraling van levensmiddelen;
- sterke beperkingen op het gebruik van additieven.
 
Externe link: BIO keurmerk

bovenkant pagina

EU Biologische landbouw

BIO EU
Het EU logo voor biologische landbouw staat borg voor naleving van de EU-verordening inzake biologische landbouw. Vanaf juli 2010 moeten alle voorverpakte biologische voedingsmiddelen in de Europese Unie voorzien zijn van dit EU Biologisch logo. Daarnaast mag het logo vrijwillig worden gebruikt op niet-voorverpakte biologische producten uit de EU of uit derde landen.

De nieuwe EU-verordening (EC) 834/2007 inzake biologische productie en etikettering van biologische producten is sinds 1 januari 2009 van kracht.

Het is een goed gestructureerde wetgeving over biologische landbouw en productie en legt de basis voor een duurzame ontwikkeling van biologische productie onder gemeenschappelijke doelstellingen en principes voor alle fasen van de productie, bereiding en distributie van biologische producten en de inspectie daarvan.

Net als bij de oude verordening is het nog steeds alleen maar mogelijk om verwerkte voedingsmiddelen als biologisch aan te merken wanneer ten minste 95% van de uit de landbouw afkomstige ingrediënten biologisch is. Producten die GGO´s bevatten kunnen niet als biologisch worden aangemerkt.

Met betrekking tot een duurzaam beheer omvat de nieuwe verordening een drietal hoofddoelstellingen:

(1)
- het respect voor levenscycli in de natuur waarmee de gezondheid van planten en dieren, de vruchtbaarheid van de bodem en de waterkwaliteit in stand worden gehouden en worden verbeterd;
- een hoge mate van biodiversiteit;
- verantwoord gebruik van energie en het beschermen van water, bodem en lucht;
- hoge standaarden voor dierenwelzijn die voldoen aan de specifieke gedragsbehoeften van de soort.

(2)
De productie van hoogwaardige producten voor de consument

(3)
De productie van een grote verscheidenheid aan voedingsmiddelen en andere landbouwproducten via processen die het milieu en de gezondheid en het welzijn van mensen, planten en dieren niet schaden.

De algehele principes benadrukken het belang van het ontwerpen en beheren van biologische productie op basis van ecologische systemen met natuurlijke hulpbronnen. Ze benadrukken het belang van het gebruik van grondstoffen die al aanwezig zijn in plaats van externe grondstoffen te importeren van buiten het systeem, dat een boerderij of bedrijf kan zijn. Tegelijkertijd maken de algehele principes onder bepaalde omstandigheden flexibiliteit mogelijk om overleving en ontwikkeling van het biologische bedrijf te verzekeren.

Een reeks specifieke principes voor biologische landbouw en biologische voedsel- en diervoederverwerking verschaft een duidelijk raamwerk voor het aannemen van praktische regels. Rentmeesterschap van de natuur, ecologisch evenwicht, gezondheid en welzijn van dieren, keuze van aangepaste rassen zijn enkele kreten uit de specifieke principes voor biologische landbouwproductie. Biologische ingrediënten, beperking van toevoegingsmiddelen en hulpmiddelen bij de verwerking, het behoud van de authenticiteit van de producten en de keuze van biologische, mechanische en fysische verwerkingsmethoden zijn belangrijke principes voor de verwerking van biologische voedingsmiddelen en diervoeders.
 
Externe link: EU keurmerk

bovenkant pagina

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

CCAMLR
De Commissie voor de instandhouding van de Antarctische wateren (CCAMLR) werd opgericht door een internationale conventie in 1982 met als doel de instandhouding van het Antarctische marine leven. Dit als een reactie op de toenemende commerciële belangstelling voor de aanwezigheid van grote hoeveelheden krill, hetgeen de hoeksteen vormt van het Antarctische ecologisch systeem.

De CCAMLR is verantwoordelijk voor de instandhouding van dit Antarctische marine ecologisch systeem, maar sluit vangst van krill niet uit, zolang als deze vangst op een duurzame wijze wordt uitgevoerd en rekening houdt met de effecten van de visserij op andere onderdelen van dit ecosysteem.

De CCAMLR is een internationale commissie die momenteel 24 staten en de Europese Unie vertegenwoordigd. De status van het verdrag wordt onderhouden door de depositaris, Australië.
 
Externe link: CCAMLR

bovenkant pagina

Ecocert

ECOCERT
Ecocert is een inspectie- en certificatie-instelling die in 1991 in Frankrijk is opgericht. Franse landbouwkundigen werden zich in toenemende mate bewust van de noodzaak om milieuvriendelijke landbouw te ontwikkelen en het belang van een mogelijke onderscheiding van bedrijven die deze milieuvriendelijke productiemethoden gingen toepassen.

Vanaf haar oprichting is Ecocert gespecialiseerd in de certificering van biologische landbouwproducten.

Ecocert heeft bijgedragen aan de uitbreiding van de biologische landbouw in de jaren 1990 door te helpen bij het opstellen van Franse en Europese regelgeving (zie ook BIO EU). Ecocert is nog steeds zeer betrokken bij het bevorderen van biologische landbouw en werkt intensief samen met Franse en internationale instellingen bij de ontwikkeling van projecten en producten volgens haar ecologische standaarden. Deze standaarden worden gebruikt om inspecties uit te voeren op basis van technische criteria voor:

- natuurlijke en biologische cosmetica;
- natuurlijke schoonmaakmiddelen;
- natuurlijke en biologische thuis parfums;
- verven en coatings producten van natuurlijke oorsprong;
- biologische en ecologische Spa;
- EFT (Ecocert Fair Trade) - Biologische en fairtrade producten;
- Eve® (Ecologische groene ruimten);
- grondstoffen die in aanmerking komen voor gebruik in de biologische landbouw;
- milieuvriendelijke productie van aquatische planten en hun verwerking.
 
Externe link: Ecocert keurmerk

bovenkant pagina

EFP Environmentally Friendly Purified

EFP
Minami Nutrition legt zichzelf de strengste productienormen op inzake zuiverheid en milieuvriendelijkheid. Zij streeft ernaar om de beste en meest zuivere omega-3 supplementen ter wereld te produceren.

Minami Nutrition is gecertificeerd volgens het EU Eco-Management and Audit Scheme (zie ook EMAS).
 

bovenkant pagina

EKO Keurmerk

EKO KEURMERK
Het EKO-keurmerk geeft aan dat een product gecontroleerd biologisch is en afkomstig is van een bedrijf dat extra aandacht besteedt aan duurzaamheid.

Het EKO-keurmerk staat voor:

Biologisch
De basis is een gecertificeerd biologisch product volgens de EU-regelgeving (zie ook BIO EU);

Duurzaam
Volgens de IFOAM-principes (International Federation of Organic Agriculture Movements) voor biologische landbouw: ecologisch, gezond, eerlijk en zorg;

Betrokken
De mens achter het EKO-product is een betrokken ondernemer met zijn eigen verantwoordelijkheid en drijfveren, die méér doet dan de regels voorschrijven. Zo blijven de EKO-producten de verwachtingen van consumenten waarmaken;

Betrouwbaar
Het product is onafhankelijk gecontroleerd door SKAL Biocontrole, de toezichthouder van de betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.;

Bekend en transparant
De consument weet met het EKO-keurmerk wat hij in huis haalt: een echt biologisch product. Alle licentiehouders zijn vermeld op www.eko-keurmerk.nl.
 
Externe link: EKO keurmerk

bovenkant pagina

EMAS

EMAS
De EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is een management tool voor bedrijven en andere organisaties om hun milieuprestaties te evalueren, te rapporteren en continu te verbeteren. De regeling bestaat sinds 1995 en was oorspronkelijk bedoeld voor bedrijven in de industriële sectoren, maar staat inmiddels (2001) open voor alle economische sectoren (bijv. Minami Nutrition), met inbegrip van openbare en particuliere diensten.

De Europese Commissie geeft zelf het goede voorbeeld door de milieu-impact van haar eigen activiteiten te verminderen middels het toepassen van EMAS. Hoofdprioriteiten zijn het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (voornamelijk energie, water en papier), de vermindering van de totale CO2-uitstoot, afvalpreventie, recycling en hergebruik, groene overheidsopdrachten en duurzame mobiliteit.

Om een EMAS-registratie te ontvangen moet een organisatie voldoen aan de volgende stappen:

- het uitvoeren van een milieuanalyse rekening houdend met alle milieu-aspecten van de activiteiten van de organisatie, producten en diensten, toegepaste processen en methoden, relevante wet-en regelgeving en de bestaande praktijken en procedures voor milieubehoud.

- het adopteren van een milieubeleid met als inzet te voldoen aan alle relevante milieuwetgeving en continue verbetering van de milieuprestaties

- het ontwikkelen van een milieu-programma dat informatie bevat over specifieke milieudoelstellingen en -taakstellingen.

- het opzetten van een doeltreffend milieubeheersysteem (EMS), waarmee het voorgenomen milieubeleid wordt gerealiseerd en de organisatie haar milieuprestaties voortdurend kan verbeteren. Het management systeem kent verantwoordelijkheden toe, is gericht op het behalen van doelstellingen en werkt door in operationele procedures, opleidingsbehoeften en controle-en communicatiesystemen.

- het uitvoeren van een milieu-audit waarbij met name het milieubeheersysteem wordt getoest in relatie tot het opgestelde milieubeleid en programma, evenals de naleving van de relevante wettelijke milieuvoorschriften.

- het afgeven van een milieuverklaring inzake de milieuprestaties van de organisatie; omschrijvingen van de bereikte resultaten afgezet tegen de milieudoelstellingen en de in de toekomst te nemen maatregelen met het oog op een continue verbetering van de milieuprestaties.

- de milieuanalyse, een EMS, de auditprocedure en de milieuverklaring moeten vervolgens door een erkende milieuverificateur worden goedgekeurd. De gevalideerde verklaring moet bij EMAS worden geregistreerd en openbaar gemaakt alvorens een organisatie het EMAS-logo mag gebruiken.
 
Externe link: Emas keurmerk

bovenkant pagina

Friend of the Sea

FRIEND OF THE SEA
Friend of the Sea is een non-profit non-gouvernementele organisatie (NGO) die als missie heeft het mariene milieu te sparen.

Friend of the Sea werd opgericht door dr. Paolo Bray, Europees directeur van Dolphin-Safe Project van het Earth Island Institute. Het Dolphin-Safe Project heeft miljoenen dolfijnen gered van uitsterven als gevolg van het verstrikt raken in de netten bij de tonijnvangst en kan gezien worden als het begin van de duurzame vis beweging.

Friend of the Sea is nu een van de belangrijkste internationale certificeringsprojecten voor producten uit zowel de duurzame visserij als de aquacultuur. Haar criteria vloeien voort uit de FAO - Richtlijnen voor de milieukeuring van vis en visserijproducten. Alleen producten gebaseerd op soorten die niet overbevist zijn, komen in aanmerking voor certificering (art. 30 FAO Guidelines).

Belangrijkste criteria ten aanzien van wilde vangst zijn:
- soort is niet overbevist;
- maximum van 8% bijvangst / teruggooien;
- geen bijvangst van met uitsterven bedreigde soorten;
- geen schade aan de zeebodem.

Belangrijkste criteria ten aanzien van kweekvis zijn:
- geen schade aan belangrijke leefomgevingen (bijv. mangrove, wetlands);
- het voorkomen van ontsnapte kweekvis / bijvangst;
- een genormeerde water kwaliteit / zuivering;
- geen genetisch gemanipuleerde vissen;
- geen gebruik van groeihormonen.

In zijn algemeenheid:
- in overeenstemming met wet- en regelgeving (TAC, NO IUU etc.);
- maatschappelijk verantwoord(elijk);
- het jaarlijks terugdringen van de carbon footprint.
 

bovenkant pagina

IFFO RS Assured

IFFO
De IFFO (International Fish meal and Fish Oil Organisation) is een internationale non-profit organisatie die vismeel en visolie producenten en aanverwante beroepen over de hele wereld vertegenwoordigd. Het streven van de IFFO is om de gezondheid en welzijn van mens en dier (voor de veeteelt) via superieure voeding te verbeteren.

De toenemende vraag naar visserijproducten en de gevolgen daarvan voor het milieu noodzaakt de industrie om op verantwoorde wijze in haar grondstoffen te voorzien en een veilige productie van haar producten te garanderen. De IFFO heeft hiervoor een Global Standard en certificatieprogramma ontwikkeld.

De belangrijkste 3 peilers van de IFFO RS standaard zijn:
- verantwoorde vangst van visserijproducten (niet IUU / Illegal, Unreported and Unregulated fishing) uit visserijtakken die voldoen aan de belangrijkste principes van de FAO - Richtlijnen voor verantwoorde visserij;
- transparantie ten aanzien van de herkomst van visserijproducten (uitsluitend van visserijbedrijven die werken volgens bovengenoemde FAO - richtlijnen);
- verantwoorde productie van visserijproducten.
 

bovenkant pagina

International Fish Oil Standards Program (IFOS)

IFOS
De IFOS (International Fish Oil Standards Program) is een onafhankelijk test en accreditatie programma voor omega-3 visolie-producten.

EPA en DHA producten die door het IFOS zijn geaccrediteerd voldoen aan de veiligheidsnormen met betrekking tot toegestane milieuverontreiniging zoals opgesteld door de Council for Responsible Nutrition (CRN) / de Global Organisation for EPA and DHA omega-3 (GOED) en de World Health Organization (WHO) en komen in aanmerking voor opname op de IFO's Program website.

Het IFO's Programma test visolie-producten op de aanwezigheid van:

- Dioxinen en furanen (resultaten in ppt)
- Dioxineachtige PCB's (resultaten in ppt)
- PCB's (resultaten in ppt)
- Essentiële vetzuren (resultaten in mg / g)
- Oxidatie (peroxide, anisidine, totale oxidatie resulteert in meq / kg)
- Kwik (resultaten in 10 ppb)
- Cadmium (resultaten in ppm)
- Lood (resultaten in ppm)
- Arseen (resultaten in ppm)
- Zuurgetal (resultaten in KOH / g)

Voor elke testcategorie waarvoor een product slaagt, wordt (cumulatief) een ster toegekend met een maximum van 5 sterren.

categorie 1: Het product voldoet aan alle CRN / GOED / WHO testen
categorie 2: De hoeveelheid werkzame bestanddelen komt overeen met het label
categorie 3: De oxidatie is lager dan 75% van de CRN / GOED standaard
categorie 4: De PCB-concentraties zijn minder dan 50% van de CRN / GOED standaard
categorie 5: Het dioxinegehalte is minder dan 50% van de WHO-standaard
 
Externe link: IFOS keurmerk

bovenkant pagina

JAS Japanese Agricultural Standard

JAS
In 1999 heeft de Codex Alimentarius Commissie (Joint FAO / WHO Food Standards Programme) de "Richtlijnen voor de productie, verwerking, Labeling en verkoop van biologisch geproduceerd voedsel" aangenomen (GL32-1999).

In het licht van deze ontwikkelingen is allereerst de Japanse Agricultural Standards (JAS normen) voor biologische planten en biologische verwerkte voedingsmiddelen vastgesteld en in een later stadium ook voor biologische dierlijke producten en voeders. De JAS normen voor biologische producten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de internationale Codex Richtlijnen, zoals deze ook in andere landen als de Verenigde Staten (zie ook USDA Organic) en de Europese Unie (zie ook BIO EU) zijn vastgelegd en worden toegepast.
 

bovenkant pagina

Naturland

NATURLAND
Naturland bevordert de biologische landbouw in de hele wereld. Met meer dan 53.000 boeren als lid is zij een van de belangrijkste biologische landbouwverenigingen.

Naturland boeren en producenten werken aan de hoogste milieunormen die strenger zijn dan die van het Bio-label (zie ook BIO). Zij produceren hoogwaardige niet-genetisch gemodificeerd voedsel - voor de bescherming van het milieu en de consument.

De normen van Naturland reiken verder dan alleen de productie van voeding en is op vele terreinen van toepassing: productie, bijenteelt, aquacultuur, bosgebruik, duurzame Visserij, verwerking, textiel, schoonheidsmiddelen, gastronomie, houtbewerking, Naturland Sociaal Beleid, Naturland Fair Richtlijnen, Naturland Organic wereldwijd.
 
Externe link: Naturland keurmerk

bovenkant pagina

Quality Assurance International (QAI)

QAI
Quality Assurance International (QAI) is als pionier in de biologische industrie al meer dan 20 jaar actief en is een belangrijke verdediger geworden van gecertificeerde biologische producten. Zij streeft voortdurend naar het verhogen van het vertrouwen van consumenten in de waarde van biologische label(s) en producten, ondermeer door:

- het certificeren van producten onder de huidige federale (US) norm van het National Organic Program (zie ook USDA Organic);
- het certificeren van biologische telers, verwerkers, handelaren en distributeurs;
- het geven van professionele hulp en het adequaat doorvoeren van vernieuwingen in de certificering;
- het pro-actief acteren in de biologische sector op nationaal niveau om blijvend te kunnen inspelen op veranderingen in de biologische regelgeving;
- het bevorderen van een gezondere planeet.

Qai is niet alleen geaccrediteerd aan het USDA Organic label van de Amerikaanse overheid, maar aan diverse internationale labels waaronder het Bio Label zie ook BIO EU) van de Europese Unie.
 
Externe link: QAI keurmerk

bovenkant pagina

USDA Organic

USDA
USDA
USDA (United States Departement of Argriculture) Organic is een label dat garandeerd dat het product geproduceerd is met behulp van methoden die gebaseerd zijn op culturele, biologische en mechanische praktijken die de recycling van grondstoffen bevorderen, een ecologisch evenwicht promoten en zorgdragen voor het behoud van de biodiversiteit.

De belangrijkste standaarden zijn:

Biologische gewassen
- geen gebruik van bestraling, zuiveringsslib, synthetische meststoffen, verboden bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerde organismen;

Biologisch vee
- diergezondheid en dierenwelzijn;
- geen gebruik van antibiotica en groeihormonen;
- 100% biologisch voer;
- dieren met toegang tot de buitennatuur (weide etc.).

Organische multi-ingrediënt voedsel
- het product bevat 95% of meer gecertificeerde biologische inhoud (internationale norm om als biologisch te mogen gekwalificeerd (zie ook EU BIO))
 
Externe link: USDA keurmerk

bovenkant pagina

icon