Smeets & Graas logo
 • Home
 • >
 • Privacy en Cookies
 • >

Privacy en Cookies

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 augustus 2018.
Privacyverklaring Smeetsengraas.nl

Via www.smeetsengraas.nl (hierna: Smeets & Graas), de webshop voor voedingssupplementen van Visolieplein B.V., worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren de privacy van onze klanten, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van www.smeetsengraas.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens;
 • land waarin u woonachtig bent;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • bedrijfsnaam;
 • telefoonnummer;
 • betalingsgegevens;
 • IP-adres.
Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt na uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen de volgende bijzondere persoonsgegevens gebruiken voor de hieronder genoemde doelen:

 • leeftijd;
 • gewicht;
 • medicijnengebruik;
 • allergieën;
Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het doen van aankopen in onze webshop;
 • om een account aan te maken, waarin uw aankopen terug te vinden zijn;
 • om contact met ons op te nemen en/of feedback te geven via het contactformulier;
 • om uw vragen te beantwoorden via onze live chat.
 • om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, waarbij elke nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid bevat;
 • om u te adviseren over supplementen met betrekking tot uw gezondheid;
 • om u te helpen wanneer u problemen heeft met het inloggen in uw account.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons sluit of wilt sluiten, wij uw toestemming hebben, of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat u uw toestemming introk.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken, of zolang wij de gegevens wettelijk gezien moeten bewaren.

 • Gegevens die u ons toestuurt via contact- of adviesformulieren worden bewaard totdat u uw account verwijdert, of wanneer u geen account heeft, totdat u een verzoek tot verwijdering indient.
 • U ontvangt onze nieuwsbrief totdat u zich afmeldt. Dit beïnvloedt niet de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk.
 • Uw inloggegevens voor uw account worden bewaard totdat u uw account verwijdert.
 • Uw factuur- en betalingsgegevens worden bewaard totdat de dienst is afgerond en zeven jaar daarna, dat is de wettelijke bewaartermijn voor de Belastingdienst.
Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen

Alle gegevens die op onze site worden verzameld, of die wij verkrijgen via onze bezoekers, zullen wij vertrouwelijk behandelen.

Wij zullen persoonsgegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor (uitdrukkelijk) toestemming geeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u ons geeft, zal met de grootst mogelijk zorg behandeld worden. Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de volgende partijen:

 • ICT-dienstverleners;
 • postbezorgingsdiensten;
 • cookieleveranciers;
 • betaaldiensten.
Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen.
Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van een deel van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de Privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te (laten) dragen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via de contactgegevens onder aan deze Privacyverklaring.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Smeets & Graas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van deze Privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Cookie overzicht op smeetsengraas.nl

Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan een website op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend. Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op.

Smeets & Graas maakt geen gebruik van reclame- of affiliatenetwerken. Wij maken dus geen gebruik van trackingcookies of aanverwante technologieën en wanneer u onze website heeft bezocht zult u dus niet elders op internet met advertenties van ons worden lastig gevallen.

Voor bezoekersstatistieken maken wij gebruik van Google Analytics. De trackingfunctionaliteiten van Google Analytics hebben wij uitgeschakeld en gegevens (IP-adres) worden geanonimiseerd.

Voor de live chatfunctie op de website gebruiken we Zendesk. De diverse video's op de website worden gehost bij Vimeo.

Functionele cookies

We gebruiken deze cookies om de website goed te laten werken en specifiek om met onze bezoekers te kunnen chatten.

Cookie Bedrijf/Eigenaar Doel Bewaartermijn
PHPSESSID Smeets & Graas We bewaren in uw browser gedurende uw bezoek aan onze website de winkelmand en bijvoorbeeld of u bent ingelogd in uw account. 24 uur
smeetsengraas-gdpr Smeets & Graas Dit cookie onthoudt uw voorkeur voor de cookie banner. 90 dagen
__zlcmid Zopim Dit cookie wordt gebruikt om onze chatmodule te laten functioneren. 12 maanden
__cfduid Zopim Dit cookie wordt gebruikt om onze chatmodule te laten functioneren. 12 maanden
Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om te meten en te leren van onze bezoekers.

Cookie Bedrijf/Eigenaar Doel Bewaartermijn
_ga Google Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze websitepagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google. Deze gegevens worden geanonimiseerd. 14 maanden
_gat_gtag_UA_* Google Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze websitepagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google. Deze gegevens worden geanonimiseerd. 10 minuten
_gid Google Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze websitepagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google. Deze gegevens worden geanonimiseerd. 1 dag
_ceg.s / _ceg.u CrazyEgg Dit cookies registreert uw bezoek en waar u klikt op onze website voor verdere analyse over onze bezoekers. Deze gegevens zijn anoniem. 3 maanden