Toegevoegd aan je winkelmandje

Algemene voorwaarden

Prijzen en kortingen

Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

Prijzen, kortingen en speciale acties zoals op enig moment aangegeven op de website zijn de op dat moment geldende prijzen, kortingen en speciale acties. Deze prijzen, kortingen en speciale acties kunnen afwijken van eerdere prijzen, kortingen en speciale acties. Op deze eerdere prijzen, kortingen en speciale acties kan geen aanspraak gedaan worden.

Betaling

Meer over de betalingsmogelijkheden voor Nederland en andere landen vindt u elders op deze website.

Bij betalingsachterstanden kan het gebeuren dat er administratie- en/of incassokosten in rekening worden gebracht. U wordt hiervan altijd van tevoren op de hoogte van gebracht.

Retournering

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan Smeets & Graas te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en indien aanwezig, de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Smeets & Graas zal uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop een product is retour gezonden het factuurbedrag restitueren indien aan genoemde voorwaarden is voldaan.

Het is niet verplicht maar het kan handig zijn om even contact met ons op te nemen wanneer u een product wilt ruilen of retourneren.

Verzending en levering

Meer over de portokosten en de leveringsprocedure voor Nederland en de overige bestemmingen vindt u elders op deze website.

Smeets & Graas streeft ernaar een bestelling binnen 1-2 werkdagen te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de -30 dagen leveringstermijn- geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer een bestelling niet aan de verwachtingen voldoet die redelijkerwijs en op basis van de door Smeets & Graas verstrekte informatie te stellen zijn aan het artikel, dan dient dit schriftelijk (per e-mail, fax of post) en gemotiveerd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar te worden gemaakt. Alle correspondentie dient te verlopen onder vermelding van het ordernummer en het afleveradres.

Smeets & Graas zal trachten de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op te lossen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Smeets & Graas de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Smeets & Graas kan niet altijd alle producten op ieder moment leveren. Wij geven op de website zo duidelijk mogelijk aan wanneer een product niet leverbaar is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een product niet leverbaar is of verplicht worden gesteld een bepaald product op enig moment, anders dan door ons aangegeven, te leveren.